Paliwanag sa PabalatGinugunita ngayong taong ito ang ika-150 na kaarawan ni Dr. Jose Rizal. Bilang pagbibigay pugay sa kaarawan ni Dr. Jose Rizal, minarapat kong ilagay ang kanyang larawan sa harap ng magazin. Nasa likuran naman ng larawan ni Dr. Jose Rizal ang araw at mga islang bumubuo sa Pilipinas na siyang nagpapakita ng damdaming makabayan at pagmamahal sa Inang Bayan. Sumisimbolo rin ng pagmamahal sa bansa ang mga kulay na pinili kong gamitin dahil ito ang mga kulay ng watawat.